Main Menu

Submission Info.

Organization

Advisory Committee

Name Affiliation
Toshio Fukuda Nagoya University / Meijo University, Japan/ Beijing Institute of Technology, China
Kazuhiro Kosuge Tohoku University, Japan
Makoto Mizukawa Shibaura Institute of Technology, Japan
Shigeki Sugano Waseda University, Japan
Nobuto Matsuhira Shibaura Institute of Technology, Japan
Hiroki Murakami IHI Corporation, Japan
Yasushi Nakauchi University of Tsukuba, Japan
Shinji Kanda Fujitsu Laboratories Ltd., Japan
Satoshi Tadokoro Tohoku University, Japan
Kyoichi Tatsuno Meijo University, Japan
Takanori Miyoshi Toyohashi University of Technology, Japan
Hideki Hashimoto Chuo University, Japan
Yasuharu Kunii Chuo University, Japan
Shun'ichi Kaneko Hokkaido University, Japan
Yukinori Kobayashi Hokkaido University, Japan

Organizing Committee

General Chair
Atsushi Konno Hokkaido University, Japan
Program Chair
Yasuhisa Hirata Tohoku University, Japan
Program Co-Chairs
Jee-Hwan Ryu Korea University of Technology and Education, Korea
Jun Ueda Georgia Institute of Technology, USA
Abderrahmane Kheddar CNRS-AIST, France
Organized Session Chair
Mihoko Niitsuma Chuo University, Japan
Finance Chairs
Takanori Emaru Hokkaido University, Japan
Hiromi Mochiyama University of Tsukuba, Japan
Publication Chairs
Shingo Kagami Tohoku University, Japan
Zhidong Wang Chiba Institute of Technology, Japan
Publicity Chairs
Tetsuya Ogata Waseda University, Japan
Hesheng Wang Shanghai Jiao Tong University, China
Oscar Chuy Jr. University of West Florida, USA
Jorge Solis Karlstad University, Sweden
E-media Chairs
Naohiko Hanajima Muroran Institute of Technology, Japan
Atsushi Mitani Sapporo City University, Japan
Exhibitions Chairs
Takeshi Kikkawa Hokkaido Research Organization, Japan
Noriaki Ando AIST, Japan
Local Arrangement Chair
Hidenori Takauji Hokkai-Gakuen University, Japan
Registration Chair
Masahito Yamamoto Hokkaido University, Japan
Award Chair
Takahiro Suzuki Tohoku University, Japan
Social Event Chair
Hiroyuki Iizuka Hokkaido University, Japan
Secretaries
Shunsuke Komizunai Hokkaido University, Japan
Takashi Kusaka Hokkaido University, Japan

International Program Committee

Yasuhisa Hirata  Tohoku University, Japan
Jee-Hwan Ryu  Korea University of Technology and Education, Korea
Jun Ueda  Georgia Institute of Technology, USA
Abderrahmane Kheddar  CNRS-AIST, France
   
Aiyama, Yasumichi Akiduki, Takuma Ando, Hideyuki
Ando, Noriaki Ariga, Yuichi Beckerle, Philipp
Blaha, Petr Brscic, Drazen Cheng, Ming-Yang
Chou, Jyh-Horng Ding, Ming Farkhatdinov, Ildar
Fournier, Régis Fukao, Takanori Gaponov, Igor
Hanajima, Naohiko Harada, Kensuke Hasegawa, Yasuhisa
Hatano, Masatoshi Ho, Van Hoshino, Yohei
Hotta, Kazuhiro Husi, Géza Iizuka, Kojiro
IMAMURA, Takashi Inamura, Tetsunari Ishigami, Genya
Ishikawa, Masato Ishikawa, Seiji ITO, Satoshi
Izumi, Kiyotaka Jiang, Xin Kagami, Shingo
Kamamichi, Norihiro Katsura, Seiichiro Kawarazaki, Noriyuki
Kikuchi, Takehito Kikuuwe, Ryo Kimura, Tetsuya
Kobayashi, Hiroshi Konyo, Masashi Koyanagi, Ken'ichi
Kurabayashi, Daisuke Kurita, Yuichi Lee, Dongjun
Lee, Joo-Haeng Lee, Joo-Ho Liu, Hongbin
Liu, Tung-Kuan Mae, Yasushi Maeda, Yusuke
Matsumaru, Takafumi Ming, Aiguo Miura, Jun
Miyoshi, Takanori Mochiyama, Hiromi MORI, Taketoshi
Morioka, Kazuyuki Morishima, Keisuke Morooka, Ken'ichi
Nagatani, Keiji Nakajima, Masahiro Nakamura, Sousuke
Nakamura, Takayuki Nakamura, Taro Nakanishi, Hiroaki
Namiki, Akio Narita, Masahiko Naruse, Keitaro
Niitsuma, Mihoko Noda, Yoshiyuki Nonaka, Kenichiro
Ogawa, Ken-ichiro Oh, Sehoon Ohara, Kenichi
Ohno, Kazunori Okamoto, Shogo Ota, Yusuke
Ouyang, Huimin Paolillo, Antonio Park, Ju H.
Patin, Bruno Pham, Congduc Pitti, Alexandre
Ravankar, Ankit Saga, Satoshi Sasaki, Takeshi
SATO, SIGERU Shen, Yantao Shieh, Ming-Yuan
Su, Mu-Chun Suzuki, Sho'ji Suzuki, Takahiro
Suzuki, Tsuyoshi Sziebig, Gabor Tadakuma, Riichiro
Takagi, Kentaro Takahashi, Hirotaka Takahashi, Yasutake
Takano, Wataru Takeda, Yukio Takemura, Hiroshi
Takemura, Kentaro Tamura, Yusuke Tanaka, Yoshiyuki
Tanikawa, Tamio Tasaki, Ryosuke Thomessen, Trygve
Togashi, Yuichi Tsuji, Toshiaki Tsujita, Teppei
Tsumaki, Yuichi Uchiyama, Naoki Wada, Kazuyoshi
Wang, Fu-Cheng Wang, Hesheng Watanabe, Keigo
Watanabe, Tetsuyou Wen, Kun-Li Yamakita, Masaki
Yamashita, Atsushi Yamawaki, Tasuku YANG, Chenguang
Yang, Gi-Hun Yasuda, Toshiyuki Yokokura, Yuki
Yokota, Kazutaka Yokota, Sho Yokoyama, Makoto
Yoshimi, Takashi